Seurakuntaopiston opetusjärjestelyt 14.5.2020 alkaen

Hallitus on 4.5.2020 linjannut koronarajoitusten vaiheittaista purkua Suomessa. Seurakuntaopiston etäopetusjärjestelyt jatkuvat entisellään ajalla 14.5-31.5.2020.

Hallituksen linjauksen mukaisesti 1.6.2020 lukien vapaan sivistystyön, aikuisten perusopetuksen ja ammatillisen koulutuksen etäopetusjärjestelyjä voidaan ryhtyä asteittain purkamaan. Tätä varten on tulossa runsaasti viranomaisohjeistuksia alkaneella viikolla.

  1. Opetus- ja kulttuuriministeriö sekä THL laativat yhdessä ohjeen lähiopetukseen siirtymisestä yliopistoille, ammattikorkeakouluille sekä lukiokoulutuksen, ammatillisen koulutuksen, vapaan sivistystyön ja aikuisten perusopetuksen järjestäjille. Ohje tulee OKM:n ja THL:n sivuille vastaavalla tavalla kuin varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen ohjeistus viime viikolla.
  2. Edellä mainittua ohjetta käytetään pohjana myös siinä, kun STM ohjeistaa aluehallintovirastoja. Tartuntatautilain mukaisesti aluehallintovirasto sovittaa yhteen ja valvoo tartuntojen torjuntaa alueellaan. Ohje tulee aluehallintoviraston sivuille lähiaikoina.
  3. Opetushallitus tulee myös antamaan ohjeita koulutuksen järjestäjille lähipäivinä.
  4. Työterveyslaitoksen olemassa olevat ohjeet työpaikoille, työnantajille ja siivoukseen ovat perusteelliset työturvallisuuden ja siivouksen näkökulmasta. Nämä ohjeet löytyvät Työterveyslaitoksen sivuilta.

Seurakuntaopiston kesäaika 1.6.-31.8.2020

Seurakuntaopiston kesäaika suunnitellaan kampuskohtaisesti. Lähiopetukseen siirrytään pääosin vasta elokuussa. Kansanopiston kursseja, myytyjä koulutuksia sekä kokous- ja juhlapalveluja voidaan järjestää voimassa olevien säädösten ja ohjeiden mukaisesti 1.6.2020 alkaen. Myös muiden koulutusmuotojen opiskelijoita voidaan kutsua pienryhmä- tai yksilöohjaukseen kesän aikana. Kaikissa kokoontumisissa huomioidaan max. 50 henkilön ohjeistus ja kulloinkin voimassa olevat säädökset ja ohjeet.  Kampuksien aluejohtajat, koulutuspäälliköt ja ruoka- ja siivouspalveluiden palvelupäälliköt laativat aikataulun ajalle 1.6.-31.8.2020. Aluejohtajat toimivat tämän suunnitteluryhmän kokoonkutsujina.

Järvenpään kampuksella ateriapalvelut toimivat 27.7.2020 alkaen.

Alla ovat Seurakuntaopiston koulutusmuotokohtaiset ohjeet linjauksista ajalle 1.6.-31.8.2020.

Ammatillinen koulutus

Etäopetus jatkuu 31.7.2020 saakka. Kesä- ja heinäkuussa vastuuopettajien ja koulutuspäälliköiden harkinnan mukaan on mahdollista kutsua niitä opiskelijoita, joilla on haasteita HOKS:n mukaisessa edistymisessä, pienryhmä- tai yksilöohjaukseen (mm. valmistuvia ja erityisen tuen tarpeessa olevia opiskelijoita). Koulutuspäälliköt tiedottavat kampuksen siivouksesta ja ateriapalveluista vastaavia palvelupäälliköitä aikatauluista. Mikäli lähiopetuspäivinä ei ole tarjolla ateriapalveluja, näiltä päiviltä läsnä oleville opiskelijoille maksetaan ateriakorvaus.

Uudet yhteishaun kautta tulevat opiskelijat ja Valma -opiskelijat aloittavat opiskelun suunnitelmien mukaan 10.8.2020. Ryhmät kutsutaan kampuksille ryhmäkohtaisesti, niin että kampuksilla on mahdollista noudattaa alle viidenkymmenen hengen kokoontumisrajoitusta. Aloittamiseen liittyvistä muista ohjeista tiedotetaan erikseen elokuun alussa.

Jatkuvan haun kautta tulevat opiskelijat aloittavat opiskelun suunnitellun aikataulun mukaisesti.

Jatkavien ryhmien osalta suositellaan etäopintoja elokuun loppuun asti. Kuitenkin niin, että koulutuspäällikkö ja vastuuopettaja harkitsevat järjestelyt ryhmäkohtaisesti.

Työpaikalla tapahtuvan opiskelun ja näyttöjen osalta noudatetaan viranomaisten ja kyseisen työpaikan ohjeita.

Myytyjen koulutusten osalta 1.6. 2020 alkaen voidaan järjestää lähiopetuspäiviä erityisin järjestelyin, jos tästä sovitaan koulutuksen ostajan kanssa. Kokoontumistilan haltija tai omistaja on vastuussa tilojen siivouksesta. Tilan käyttäjä on vastuussa siitä, että tieto vaadittavasta erityissiivouksesta saatetaan tilojen omistajalle / haltijalle.

Kesän valintapäivät ja niihin liittyvät opiskelijahaastattelut hoidetaan etähaastatteluina. Erityistapauksissa voidaan tavata yksittäisiä opiskelijoita kampuksella.

Kansanopisto

Kansanopiston pitkien linjojen opetusta voidaan jatkaa kesäkuussa, mikäli linjan opiskelijaviikot eivät tulleet täyteen talvikauden aikana. Opetus voidaan järjestää joko lähi- tai etäopetuksena vastuuopettajan ja koulutuspäällikön harkinnan mukaan.

Lyhytkursseja voidaan järjestää viranomaisohjeistusta noudattaen erityisin järjestelyin. Riskiryhmiin kuuluvia henkilöitä ei tule ottaa mukaan kursseille.

Maahanmuuttajille suunnatun kieli- ja kulttuurikoulutuksen opetusta voidaan järjestää lähiopetuksena erityisjärjestelyin. Ateriapalvelut sovitaan kampuskohtaisesti.

Aikuisten perusopetuksen ryhmät loppuvat toukokuun lopussa. Heille postitetaan todistukset ja opintorekisteriotteet. Kesäkuukausina ei järjestetä lähi- eikä etäopetusta. Seuraavien ryhmien aloitus on 10.8.2020 sen hetkisten koronarajoitteiden ja säädösten mukaisesti.

Opintokeskus

Opintokeskuksen oman koulutuksen opetus järjestetään kansanopiston lyhytkurssiohjeistuksen mukaisesti.

Muu toiminta

Juhlia, kokouksia, leirejä ym. voidaan järjestää 1.6.2020 alkaen max. 50 henkilölle. Yhteydenotto asiakkaisiin voi alkaa, kun suunnitelma ja aikataulut on sovittu yhdessä siivous- ja ruokapalveluista vastaavien palvelupäälliköiden kanssa. Tilaisuudet järjestetään säädösten mukaan erityisin järjestelyin.