Tiedote Seurakuntaopiston opiskelijoille opetusjärjestelyistä 18.3. lukien liittyen koronaviruksen vaikutuksiin

Valtioneuvosto suosittaa, että koulutusten järjestäjät ryhtyvät kaikkiin tarvittaviin toimenpiteisiin koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi turvaten samalla mahdollisimman hyvin opintojen ja tutkintojen suorittamisen sekä opiskelijavalintojen toteuttamisen.

  • Suosituksen mukaisesti Seurakuntaopiston tilat suljetaan 18.3.2020 – 13.5.2020 väliseksi ajaksi ja lähiopetus niissä keskeytetään. Tuona aikana opetus ja ohjaus järjestetään etä- ja itsenäisenä opiskeluna sekä erilaisia digitaalisia oppimisympäristöjä ja –ratkaisuja hyödyntäen. Myös erityisopetus, opintoklubitoiminta ja muu opintojen tuki järjestetään etäyhteyksiä käyttäen.
  • Omalta vastuuopettajaltasi saat tietoa, miten sinun opetuksesi, ohjaus, työpaikalla tapahtuva oppiminen tai näyttöjen järjestäminen hoidetaan. Jos et kykene opiskelemaan itsenäisesti, sinulla ei ole tietokonetta, puhelinta tai tablettia eikä nettiyhteyttä, ota myös silloin yhteys vastuuopettajaan, jotta voimme järjestää sinun opetuksesi ja ohjauksen toisella tavoin.
  • Työpaikalla tai muualla oppilaitoksen ulkopuolella järjestettävää opetusta jatketaan, jos siellä ei ole vaarana saada koronatartuntaa. Tämä arvioidaan yhdessä vastuuopettajan ja työpaikan ohjaajan kanssa.
  • Opiskeluhuollon palveluista saat tietoa Seurakuntaopiston www-sivuilta opiskelijalle-kohdasta tai kampuspaikkakuntien omilta www-sivuilta. Voit kysyä opiskeluhuoltoon liittyvistä asioista myös oppilaitoksen opiskelijapalvelupäällikkö Kirsti Panulalta, p. 044 760 4244, kirsti.panula@seurakuntaopisto.fi
  • Yhteinen tavoitteemme on, että sinun opiskelusi etenee suunnitelmien mukaisesti. Opettajat seuraavat opintojen etenemistä päivittäin ja tarvittaessa päivittävät kanssasi laadittuja henkilökohtaisia opintosuunnitelmia.
  • Erityisesti, jos opintosi ovat loppuvaiheessa ja aiot valmistua tänä keväänä, on tärkeää seurata opintojen etenemistä ja päivittää opintosuunnitelmia. Ammatillisessa koulutuksessa suunnitelmiin vaikuttavat mahdollisuudet työpaikoilla osaamisen hankkimiseen ja näyttöjen järjestämiseen. Varaudu kuitenkin myös siihen, että valmistuminen voi siirtyä kaikista toimenpiteistä huolimatta.

Tärkeä tietää:

  • Oppilaitoksen ravintolat suljetaan 18.3. 2020 – 13.5.2020 väliseksi ajaksi, etä- tai itsenäisen opiskelun aikana sinulla ei ole oikeutta maksuttomaan ateriaan. Jos opiskelet työpaikalla tai muussa oppilaitoksen osoittamassa paikassa, varaudu omin eväin. Mikäli työpaikalla on työpaikkaruokala ja aterioit siellä, noudata työpaikan antamia ohjeita. Seurakuntaopisto maksaa työpaikalla tapahtuvan opiskelun aikana normaaliin tapaan ruokarahan ammatillisen perustutkinnon opiskelijoille (tämä ei koske oppisopimusopiskelijoita).
  • Myös oppilaitoksen asuntolat suljetaan. Mikäli asuntolassa asuminen on sinulle välttämätöntä opintojen etenemisen suhteen tai sinulla ei ole muuta paikkaa missä asua, ota yhteyttä asuntolan ohjaajaan.
  • Seurakuntaopiston kevät- ja valmistumisjuhlien järjestämisestä tiedotetaan myöhemmin.

Lisätietoja

Rehtori Helena Ahonen, helena.ahonen@seurakuntaopisto.fi, p. 040 537 0999