Uutta: valmennuksellinen työote -koulutus verkkototeutuksena

Valmennuksellinen työote -koulutus 29.10.2020-12.3.2021

Valmennuksellinen työote antaa käytännön keinoja  toimia neuropsykiatrisia erityispiirteitä omaavien henkilöiden ja heidän perheidensä arjen haasteissa. Voimauttava ja ratkaisukeskeinen lähestymistapa soveltuu myös mielenterveys- ja päihdekuntoutujien kanssa työskenteleville.

Lue lisää