Sosiaali- ja terveysalalle töihin

Sosiaali- ja terveysalalla työskennellään lähellä ihmistä

Hoito- ja hoivatyössä tehdään merkityksellistä työtä ihmisten hyvinvoinnin parhaaksi. Alan työtilanne on ollut pitkään hyvä ja tulevaisuuden työllisyysnäkymät näyttävät erinomaisilta. Sosiaali- ja terveysalalla löytyy erilaisia ja monipuolisia työtehtäviä sekä yksityiseltä että julkiselta puolelta. Lisäksi koulutus antaa mahdollisuuksia useisiin erilaisiin jatkourapolkuihin.

Sosiaali- ja terveysalan koulutus valmistaa alan ammattilaisia kohtaamaan työssään koko elämän kirjon. Hyvät ihmissuhde- ja vuorovaikutustaidot ovat ensisijaisia sote-alan tehtävissä. Lisäksi tarvitaan hyviä tiimityötaitoja, koska usein työskennellään yhdessä moniammatillisen tiimin kanssa.

Seurakuntaopistolla on vahva kokemus hoitotyön koulutuksesta. Tiivis yhteistyömme työelämän kanssa varmistaa ammattitaitosi. Seurakuntaopistolla on hyvät mahdollisuudet henkilökohtaistaa opiskelujaan joustavasti.

Haluatko työskennellä ihmisläheisellä alalla, jolla on hyvät työllistymismahdollisuudet?

Lähihoitaja työskentelee useissa erilaisissa työtehtävissä ja erilaisten ihmisten parissa

Lähihoitajana työskentelet ihmisten kanssa ja ihmisiä varten. Työssäsi kohtaat elämänkaarensa eri vaiheissa olevia ihmisiä, jotka tarvitsevat apua, hoitoa tai tukea. Tuet asiakkaidesi kasvua ja kehitystä tai autat heitä kuntoutumaan. Lähihoitajan työ edellyttää hyviä vuorovaikutustaitoja sekä tietoa ihmisen kasvusta ja kehityksestä, terveydestä, hyvinvoinnista ja sosiaalisen turvan merkityksestä.

Lähihoitaja työskentelee esimerkiksi terveyskeskuksessa, sairaalassa, ryhmäkodissa, kotihoidossa tai päiväkodissa. Osaamisalasta riippuen lähihoitajalla on erikoistuneempaa osaamista ikääntyvien hoitoon ja kuntoutukseen, vammaistyöhön, mielenterveys- ja päihdetyöhön sekä lasten ja nuorten kasvatukseen ja hoitoon. Osaamista voi täydentää suorittamalla toisen osaamisalan.

Työllistymisen vaihtoehtoja on monia, mikä tekeekin ammatista hyvin vaihtelevan ja kiinnostavan.

Hoiva-avustajan työtä ovat erilaiset avustavat tehtävät asukkaiden arjessa ja perushoidossa

Hoiva-avustajan työhön kuuluvat erilaiset avustavat tehtävät asukkaiden arjessa ja perushoidossa, esimerkiksi avustaminen ruokailussa, hygienian hoidossa, vaatehuollossa, ulkoilussa, viriketoiminnassa, keittiössä ja puhtaanapidossa. Avustavissa tehtävissä tarvitset tietoa esimerkiksi asiakkaiden perussairauksista, apuvälineistä ja lääkehoidon perusteista.

Hoiva-avustajana työskentelet avustavissa tehtävissä esimerkiksi ikääntyneille tai vammaisille tarkoitetuissa palvelutaloissa ja hoivakodeissa. Hoiva-avustajat eivät työskentele yksin työvuorossa eivätkä vastaa lääkehoidosta.

Täydennyskoulutusta esimiestehtäviin

Vahvista esimies- ja kehittämisosaamistasi suorittamalla sosiaali- ja terveysalalle suunnattu lähiesimiestyön ammattitutkinto.

Muuta lisä- ja täydennyskoulutusta

Järjestämme seminaareja ja koulutuspäiviä ajankohtaisista asioista. Tulossa keväällä 2021:

  • Saattohoitokoulutus 29.4.2021 Järvenpäässä. Korona-tilanteen vuoksi mahdollisesti etäyhteyksin. Lue lisää
  • Kiintymyssuhteista ahdistuneisuus- ja mielialahäiriöiden taustalla webinaari 5.-6.5.2021. Lue lisää
  • Vanhustyön erikoisammattitutkinto, muistioireisen ja muistisairaan ihmisen elämän tukemisen osaamisala, muistihoitaja. Lue lisää

Jos kiinnostuit alan tehtävistä ja koulutuksista, ota yhteyttä!

Etelä-Suomi ja Länsi-Suomi

Mirkka Aivelo, aluepäällikkö,
mirkka.aivelo@seurakuntaopisto.fi
p. 044 712 4970

Tuula Pyykkö, asiakkuuspäälikkö,
tuula.pyykko@seurakuntaopisto.fi
p. 044 906 0878

Itä-Suomi

Jaana Väisänen, aluepäällikkö,
jaana.vaisanen@seurakuntaopisto.fi
p. 040 824 1729

Heli Reinikainen, asiakkuuspäällikkö,
heli.reinikainen@seurakuntaopisto.fi
p. 040 194 2128

Lilla Saaristo, aluepäällikkö,
lilla.saaristo@seurakuntaopisto.fi
p. 040 143 4535