Tuotekehitystyö kuuluu seurakunnille

Miten muututaan asiakkaiden mukana, mitä merkityksellistä seurakunta voi tarjota ja miten kohdataan ne asiakkaat, jotka seuraavat maailmaa älypuhelimistaan? Seurakunnat ovat monien palveluyritysten tavoin haasteen edessä. Seurakuntien työntekijöille haaste on henkilökohtainen: miten tuon omaan työhöni mukaansatempaavaa sisältöä, osaanko ja jaksanko uudistua. Koulutus antaa erinomaisen tilaisuuden keskittyä näiden hankalien kysymysten äärelle ja löytää uusia toimintatapoja.

Uudista kehittäen – Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto tarjoaa suunnitelmallisen rakenteen, aikataulun ja monipuolisen sisällön kehittämistyölle. Koulutuksen aikana toteutettava kehittämishanke liittyy aina opiskelijan työtehtävään ja työyhteisön kehittämistarpeisiin. Aikaisempia aiheita ovat olleet esimerkiksi

 • markkinointi eri kanavien välityksellä
 • tapahtumien käyttäjäkokemusten parantaminen
 • varhaiskasvatus ja perhetyö
 • nuorisotyö
 • saattotyö ja yhteistyö kotipalvelujen kanssa.

Tuotekehitystyön kohteena on ollut myös hallinnollisiin työmenetelmiin tai strategisiin uudistumistarpeisiin liittyviä aiheita. Räätälöidysti yhdelle työyhteisölle järjestettävä oppisopimuskoulutus onkin taloudellisesti kannattava tapa toteuttaa koko seurakuntaa koskevia kehittämishankkeita.

Tutkintoon valmistava koulutus koostuu lähiopetuksesta, etäopiskelusta, henkilö- ja ryhmäkohtaisesta ohjauksesta sekä osaamisen näytöistä omassa työ- ja toimintaympäristössä aitojen tuotteiden tai palvelujen kehittämisen kautta. Lähipäivien merkitystä osallistujat pitävät erityisen tärkeänä, ei pelkästään käsiteltävän aiheen vuoksi, vaan myös yhdessä olemisen, keskustelun, vuorovaikutuksen ja toisilta saadun palautteen vuoksi.

Tutkinnon lähijaksojen ohjelma voi olla esimerkiksi seuraava:

 1. lähijakso: orientaatio opintoihin, oppisopimus opiskelumuotona, tutustuminen toisiin, 1 pv
 2. lähijakso: Innovointi ja palvelumuotoilu, 2 pv
 3. lähijakso: Brändit ja tuotteistaminen, 2 pv
 4. lähijakso: Projektin hallinta, toimintaympäristön muutossignaalit, 2pv
 5. lähijakso: Itsensä johtaminen, 2 pv
 6. lähijakso: Asiakkaat ja verkostot, 2 pv
 7. lähijakso: Oman tuotekehitystyön esittely, päätöspäivä

Tule mukaan innostavaan koulutukseen, jossa pystyt keskittymään seurakuntatyön vaativiin aiheisiin ja keskustelemaan niistä muiden kanssa. Meidän koulutuslupauksemme on, että tuemme ajankohtaisilla näkökulmilla ja toimivilla työvälineillä oman asiantuntijuuden ja työyhteisön kehittämistä ja uudistamista.

Lisätietoja koulutuksesta

Tiina Parkkinen, koulutuspäällikkö, p. 040 7278 777, tiina.parkkinen@seurakuntaopisto.fi
Tuulikki Harju-Hytönen, opettaja, p. 040 529 6615, tuulikki.harju-hytonen@seurakuntaopisto.fi

Lue lisää tuotekehitystyön erikoisammattitutkinnosta

Hae koulutukseen