Yhdessä Parasta! – Etelä 2

Hankeaika

1.8.2020-30.4.2022

Hankkeen tarkoitus 

Parasta Palvelua- ja Parasta Osaamista -kehittämisohjelmissa tuotetun asiakaslähtöisen ja yhdenmukaisen HOKS-prosessin käyttöönotto
mahdollisimman laajasti. HOKS-prosessin toteuttaminen yksilöllisten
osaamistarpeiden mukaisesti siten, että opiskelijalla on mahdollisuus opiskella kokonaisia koulupäiviä ja -viikkoja.
Laadukkaalla henkilökohtaistamisella löydetäänparemmin opiskelijat, jotka tarvitsevat tavanomaista enemmän tuki- ja ohjaustoimia opintojen eri vaiheissa. Tavoitteena on tunnistaa erilaiset tarpeet ja tukea erityisesti keskeyttämisuhanalla olevien opiskelijoiden opintojen loppuunsaattamista.

Työpaikalla järjestettävän koulutuksen (oppisopimus, koulutussopimus) yhdenmukaisen palveluprosessin toimintamallin käyttöönotto.

Hankkeen rahoittaja

Opetushallitus

Verkostokumppanit

Vantaan ammattiopisto Varia, hankkeen hallinnoija

Ammattiopisto Live

Ava-instituutin kannatusyhdistys ry

Business Collage

Jollas-Opisto Oy

Kiinteistöalan koulutussäätiö sr

Management Institute of Finland MIF Oy

Mercuria kauppaoppilaitos Oy

Perho Liiketalousopisto Oy

Stadin ammatti- ja aikuisopisto

Lisätietoja

Katja Virta, katja.virta@seurakuntaopisto.fi, p. 044 3590012