Yrittäjyyskasvatuksella elinvoimaa Etelä-Savoon

Hankeaika

1.8.2019-31.12.2021

Hankkeen tarkoitus

Yrittäjyyskasvatuksella elinvoimaa Etelä-Savoon -hankkeen yleistavoitteena on edistää nuorten työelämävalmiuksia ja
yrittäjyyttä kehittämällä työelämätaitoja, yrittäjyystietoa ja –kokemuksia ja sitä kautta tukea nuorten siirtymisiä
jatkokoulutukseen, työelämään tai yrittäjyyteen. Yrittäjyyskasvatuksen avulla edistetään opiskelijoiden laaja-alaista
yrittäjyysosaamista. Hankkeen toimenpiteillä edistetään opiskelijoiden osaamista ja sitä kautta
työllistymismahdollisuuksia nyt ja tulevaisuudessa. Yrittäjyyskasvatuksen avulla kehitetään uudenlaisia ratkaisuja
alueen elinvoimaisuuden edistämiseen yhdessä nuorten kanssa ja pyritään ennakoimaan tulevaisuuden työelämän
vaatimuksia. Näin saadaan kehitettyä yrittäjyyttä edistäviä ratkaisuja ja vastattua tulevaisuuden työelämän tarpeisiin.
Jo olemassa oleviin toimenpiteisiin saadaan lisäarvoa vahvalla alueellisella verkostolla, jolloin voidaan hyväksi todetut
mallit siirtää muokattuina versioina muiden alueen kuntien käyttöön tai ottaa niistä toimivat osat, joista luodaan omat
erilliset mallit. Alueellisen yhteistyön lisääminen ja vahvan verkoston muodostaminen yrittäjyyskasvatuksen teemassa
on yksi hankkeen päätavoitteista. Hanketta toteutetaan YES Etelä-Savo brändin alla, jolloin hankkeelle saadaan
valtakunnallista näkyvyyttä osana YES-verkostoa ja tukea toimintaan myös valtakunnallisen verkoston kautta.

Hankkeen rahoittaja:

Euroopan sosiaalirahasto (ESR), Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Verkostokumppanit

Helsingin yliopisto Ruralia-instituutti
Etelä-Savon Koulutus Oy
Itä-Savon koulutuskuntayhtymä
Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy, hankkeen hallinnoija

Lisätietoja:

Ritva Marjanen, ritva.marjanen@seurakuntaopisto.fi, p. 040 7063723