Yrityksille ja yhteisöille

Tarvitseeko organisaationne päivitystä henkilöstön osaamiseen? Haluatteko kehittää ja tehostaa organisaationne toimintaa koulutushankkeen avulla? Seurakuntaopiston Työelämäpalvelut tarjoaa työyhteisöille tilauksesta tarpeidenne mukaisia asiantuntija- ja koulutuspalveluja. Seurakuntien ja järjestöjen työntekijöille ja luottamushenkilöille ammatillista ja täydentävää koulutusta tarjoaa Seurakuntaopistossa toimiva Agricola.

Henkilöstö- ja täydennyskoulutus

Tarjoamme monipuolista räätälöityä palvelua työyhteisöille ja organisaatioille. Osaamisen kehittäminen voi olla koulutusta, konsultointia ja valmennusta. Suunnittelemme kehittämistyön yhdessä tilaajan kanssa huomioiden tilaajan tarpeet, toiveet ja toimintaympäristön. Kouluttajina toimivat Seurakuntaopiston lehtorit ja tarvittaessa muut asiantuntijat tavoitteiden ja sisältöjen mukaisesti.

Projektitoiminta

Työyhteisö voi kehittää toimintaansa haluamaansa suuntaan myös projektien avulla. Projekti antaa mahdollisuuden verkostoitumiselle ja hyvien työ- ja kehittämiskäytäntöjen levittämiselle. Projekti-ideaa varten voidaan hakea ulkopuolista projektirahoitusta. Seurakuntaopisto tarjoaa kokeneena ja pidettynä kumppanina työyhteisöille tukea ja osaamista projektien ideointiin, suunnitteluun ja hallintaan.

Ammatti- ja erikoisammattitutkinnot

Ammatti- ja erikoisammattitutkintoja tai niiden osia voidaan hyödyntää myös työyhteisöjen tarpeiden mukaisesti räätälöitynä. Koulutus suunnitellaan ja toteutetaan huomioiden osallistujien olemassa oleva osaaminen suhteessa tutkinnon ammattitaitovaatimuksiin. Lue lisää ammatti- ja erikoisammattitutkinnoista.

Osaamisalueemme ovat: varhaiskasvatus, lastensuojelu, päihde- ja mielenterveystyö, monikulttuurisuus, erityinen tuki, kehitysvammaosaaminen sekä kirkollinen osaaminen. Räätälöimme tutkintoihin perustuvaa koulutusta sinun tarpeisiisi.

Tapahtumat, seminaarit ja neuvottelupäivät

Järjestämme myös erilaisia seminaareja ja neuvottelupäiviä.
Neuvottelupäivät ja seminaarit ovat nopea tapa päivittää henkilöstön tietoisuutta ammattialan uusista tuulista. Alan ammattilaisten kokoontuminen yhteen antaa loistavan tilaisuuden kokemusten ja näkemysten vaihtoon sekä verkostoitumiseen. Eri ammattiryhmille järjestettäviä neuvottelupäiviä on tarjolla muun muassa koulunkäyntiavustajille, aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajille, lapsi- ja perhetyön ammattilaisille, lastenohjaajille sekä lapsityön teologeille. Lue lisää seminaareistamme.