Kummiyritystoiminta

Yhteistyömuotoja: koulutamme vastuullisesti yhteistyössä osaavia ammattilaisia tulevaisuuden tarpeisiin

Yritysten ja Seurakuntaopiston välinen kummiyritystoiminta Pieksämäellä voi sisältää ammattialasta ja opiskelijaryhmästä riippuen mm. seuraavia asioita ja toimenpiteitä:

 • yritysvierailuja
 • koulutussopimuksia/työpaikalla tapahtuvaa oppimista
 • oppisopimuksia (myös tutkinnon osittain) ammatilliseen peruskoulutukseen
 • vastaamista työelämän tarpeisiin mm. sijaistyövoima
 • yhteistä yrittäjyyskasvatusta
 • Osuuskunta Aarrekampuksen opiskelijoiden
  • yritysmentorointia
  • opiskelijoiden osaamisen tuotteistamista yhteistyössä
 • jaettua asiantuntijuutta ja uuden tiedon päivitystä
 • henkilöstökoulutusta (toiminnallinen tai seminaari) ja valmennusta tarpeiden mukaan työpaikalle tuotuna
 • opettajien työelämäjaksoja
 • yhteisiä kehittämisprojekteja ja –hankkeita
 • asiantuntijavaihtoa
 • yrityksiin räätälöityä koulutussuunnittelua
 • lisä- tai täydennyskoulutusta henkilöstö- tai oppisopimuskoulutuksena
 • yrityksen ja ammattialan markkinointia yhdessä sovitulla tavalla eri tapahtumissa ja medioissa

Kutakin ammattialaa tai ryhmää koskevista toimenpiteistä sovitaan yrityskohtaisissa sopimuksissa.

Lisätietoja

Jaana Väisänen, asiakkuuspäällikkö, jaana.vaisanen@seurakuntaopisto.fi, p. 040 824 1729

Koulutusalakohtaiset yhteyshenkilöt

Kasvatus- ja ohjausala

Nuoriso- ja yhteisöohjaus: Pekka Kosonen, pekka.kosonen@seurakuntaopisto.fi, p. 040 680 27 29 ​

Varhaiskasvatus ja perhetoiminta: Kati Jelekäinen, kati.jelakainen@seurakuntaopisto.fi, p. 040 706 3203​

Sosiaali- ja terveysala

Lähihoitajakoulutus: Eija Liukkonen, eija.liukkonen@seurakuntaopisto.fi, p. 040 351 0567

Kotipalvelu- ja puhdistusala

Kodinhuoltajat ja toimitilahuoltajat: Ritva Marjanen, ritva.marjanen@seurakuntaopisto.fi, p. 040 706 3723