Kognitiivisten menetelmien uudet tuulet mielenterveys- ja päihdetyössä

Kognitiivisen psykoterapian menetelmät ovat tutkimuksissa tehokkaiksi todistettuja menetelmiä mielenterveys- ja päihdehäiriöiden hoidossa. Ne perustuvat käyttäytymistieteen ja kognitiivisen psykologian tietoon ja niiden tehokkuudesta kertoo sekä vahva tutkimusnäyttö että päihdetyötä tekevien käytännön havainnot. Menetelmät ovat sovellettavissa erilaisissa asiakastyön tilanteissa. Koulutusprosessin keskeisenä osana onkin sen hahmottaminen, miten menetelmiä voi soveltaa osana omaa työotettaan ja miten niillä voi täydentää omaa osaamistaan.

Koulutuksessa käydään läpi kognitiivisen psykoterapian uusimpia sovellutuksia. Koulutus on laadittu niin, että se toimii kertaavana ja täydentävänä jatkokurssina kognitiivisia menetelmiä aiemmin opiskelleille. Toisaalta opeteltavat menetelmät muodostavat itsenäisen kokonaisuuden ja koulutukseen voi osallistua vaikka on perehtynyt vain kognitiivisen työotteen alkeisiin. Koulutus on menetelmiltään hyvin harjoituspainotteinen ja interaktiivinen ja sitä kautta jäsentyy yksilöllisten tarpeiden mukaisesti.

Kouluttajina toimivat Jyri Tamminen, psykologi, kognitiivinen psykoterapeutti, VET ja Jyrki Tuulari, psykologi, psykoterapeutti, VET. Ryhmän vastuuopettajana toimii koulutussuunnittelija Jukka Hyppölä.

Koulutuksessa perehdytään erityisesti seuraaviin kognitiivisen psykoterapian uusiin sovelluksiin:

  • persoonallisuushäiriön ja päihderiippuvuuden hoidossa
  • mielikuvatyöskentelyn käyttö päihdehäiriöiden hoidon tehostamisessa:
  •          mielikuvatyöskentely ongelmallisen kokemuksen tutkimisessa
  •          korjaavat mielikuvat retkahduksen ehkäisyssä
  • retkahduksen ehkäisyn suunnittelu
  • turvasuunnitelman laatiminen itsetuhoiselle ja/tai päihdehäiriöiselle.

Mielenterveys- ja päihdetyön erikoisammattitutkinto

Koulutuksen aikana suoritetaan mielenterveys- ja päihdetyön erikoisammattitutkinto. Tutkinnon ammattitaitovaatimukset on määritelty siten, että ne edellyttävät tutkinnon suorittajalta vähintään sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon tasoisia ammatillisia tietoja ja taitoja sekä lisäksi täydentäviä ja syventäviä opintoja sekä alan työkokemusta.

Tutkinnon suorittamisessa huomioidaan kaikki se osaaminen, koulutus ja työkokemus, jonka opiskelija on hankkinut aikaisemmin. Tämä todennetaan opintojen henkilökohtaistamisen yhteydessä. Tutustu tutkinnon perusteisiin.

Koulutuksen lähipäivät seminaareina

I seminaari 7.-8.9.2017: Kognitiivisen työotteen perusmenetelmät päihderiippuvuuden hoidossa – menetelmien syventämistä
II seminaari 26.–27.10.2017: Itsetuhoisuus ja päihderiippuvuus
III seminaari 27.- 28.11.2017: Traumat, päihderiippuvuus ja hankalat olosuhteet
IV seminaari 4.-5.12.2017: Skeematerapian menetelmät persoonallisuushäiriön ja päihderiippuvuuden hoidossa
V seminaari 23.-24.1.2018: Psykoosi ja päihderiippuvuus + opiskelijoiden erityistoive

Jälkimmäiset seminaaripäivät sisältävät menetelmien työnohjausta pienryhmissä. Koulutus sisältää seminaaripäiväen lisäksi välitehtäviä, jotka tukevat menetelmien haltuunottoa käytännön työtilanteissa.

Kustannukset

Koulutuksen osallistumismaksu opiskelijalle on 680 euroa ja lisäksi opiskelija maksaa tutkintomaksun 58 euroa. Koulutusmaksun voi maksaa kahdessa osassa.

Haku

Haku sähköisellä lomakkeella viimeistään 6.9.2017.

Lisätietoja koulutuksesta

Carita Sirkka, asiakkuuspäällikkö, p. 044 712 4994, carita.sirkka@seurakuntaopisto.fi
Jukka Hyppölä, koulutussuunnittelija, p. 040 620 5296, jukka.hyppola@seurakuntaopisto.fi

Tulosta esite