Terveydenhuollon tilauskoulutukset

Hanki työyhteisöllesi kattava terveydenhuollon perusosaaminen tai pätevyys Seurakuntaopiston tilauskoulutuksella. Terveydenhuollon tilauskoulutukset on suunnattu erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijöille. Koulutukset voidaan järjestää toivomananne ajankohtana ja paikassa. Ota yhteyttä niin suunnitellaan yhdessä juuri sinun työyhteisöllesi sopiva koulutuspaketti.

Turvallinen lääkehoito

Koulutus perustuu STM:n Turvallinen lääkehoito -suositukseen. Koulutuksessa käydään läpi lääkehuoltoa, eri lääkeaineryhmiä, lääkkeiden jakamista ja antamista, lääkkeiden farmakokinetiikkaa, lääkkeiden yhteis- ja sivuvaikutuksia sekä harjoitellaan lääkelaskuja. Lisäksi suoritat lääkkeenjaon potilaskohtaisiin annoksiin sekä injektiot (s.c. ja i.m.) omassa työpaikassasi ja tuot tästä dokumentin. Vaihtoehtoisesti voit suorittaa injektiot myös oppilaitoksella. Koulutuksen lopuksi on tentti, jossa on sekä lääkelasku- että teoriaosuus.

Ensiapu I

Ensiavun peruskurssi antaa perustiedot ja -taidot auttaa hätätilanteessa ja tavallisimmissa sairaus- ja onnettomuustilanteissa. Monipuolisissa harjoituksissa pääset mm. kokeilemaan elvytystä Anne-nukella, sitomaan haavoja ja ruhjeita, lastoittamaan murtumia, tutkimaan potilasta ja kääntämään tajutoman potilaan kylkiasentoon. Kurssi kestää 16 tuntia ja siitä on mahdollisuus saada SPR:n kurssitodistus, joka on voimassa 3 vuotta. Kysy tarjousta myös koulutuksestamme Ensiapua kehitysvammaisille (16 t).

Hätäensiapu 4–8 tuntia

Hätäensiapukurssi jatkaa voimassaolevaa SPR:n ensiaputodistusta (joko EA 1 tai EA 2) kolmella vuodella. Kurssi räätälöidään kunkin työyhteisön tarpeisiin, mutta jokaisella kurssilla käydään läpi henkeä uhkaavat hätätilanteet kuten elottoman potilaan, tajuttoman potilaan sekä shokkipotilaan ensiapu. Kurssilla voi olla enimmillään 15 osallistujaa.

Turvakorttikoulutus

Turvakorttikoulutus on tarkoitettu kaikille sosiaali- ja terveydenhuoltoalalla työskenteleville henkilöille. Se antaa sinulle valmiudet onnettomuuksien ennaltaehkäisyyn ja oikeaan toimintaan onnettomuustilanteessa. Koulutuksen sisältöjä ovat mm. tulipalojen torjunta, alkusammutusteoria, vaarallisen henkilön kohtaaminen ja hätäensiaputoimet. Soster-turvakorttikoulutuksen voit tilata myös omalle työpaikallesi, jolloin siellä voidaan suorittaa turvallisuuskävely. Kurssi kestää 8 tuntia, ja siihen sisältyy lopputentti. Soster-turvakortti on voimassa 5 vuotta.

Lisätietoja

Asiakkuuspäällikkö, Päivi Salovaara: p. 040 350 9699 tai paivi.salovaara@seurakuntaopisto.fi