Työpaikkaohjaaja ja -arvioijakoulutus

Lukuvuoden 2017-2018 osalta koulutusta järjestetään keväällä 2018. Lisätietoa tällä nettisivulla syksyn 2017 kuluessa.

Työkaluja ohjaukseen ja arviointiin

Koulutus on tarkoitettu työntekijöille ja työnantajille, jotka toimivat työpaikkaohjaajina, ammattiosaamisen näyttöjen tai tutkintotilaisuuksien arvioijana

 • sosiaali- ja terveysalan, nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen tai lapsi- ja perhetyön perustutkinnoissa
 • suntion ammattitutkinnossa
 • koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen ammattitutkinnossa.

Tavoitteet

 • antaa valmiuksia toimia työssäoppimisen ohjaajana ja ammattiosaamisen näyttöjen sekä tutkintotilaisuuksien arvioijana
 • edistää työpaikalla tapahtuvan oppimisen toteuttamista ja ohjauskäytäntöjen kehittymistä
 • kehittää ammattitaidon arviointia työpaikalla.

Toteutus

Lukuvuoden aikana järjestetään teemoittain erilaisia koulutuspäiviä. Koulutus toteutetaan lähi- ja etäopiskeluna. Koulutusohjelma koostuu kolmesta lähipäivästä ja etätehtävistä. Koulutuskokonaisuus perustuu Opetushallituksen Työpaikkaohjaajien koulutukseen 3 ov. Myös yksittäisiin koulutuspäiviin voi osallistua. Kukin lähipäivä muodostaa oman kokonaisuuden ja siitä saa todistuksen.

Työpaikalla tapahtuvan oppimisen ohjaaminen ja arviointi

Sisällöt

 • ammatillisen koulutuksen rakenne ja järjestämismuodot
 • työpaikalla järjestettävän koulutuksen suunnittelu, sopimukset, määräykset, ohjeet ja suositukset sekä oman alan tutkinnon perusteet
 • työpaikalla tapahtuvaa opiskelua ohjaavat dokumentit, henkilökohtaiset suunnitelmat
 • erilaisten oppijoiden tarpeiden huomioiminen
 • opiskelijan perehdyttäminen
 • 0piskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi.

Työpaikkaohjaaja ammattiosaamisen näyttöjen arvioijana (ammatillinen peruskoulutus)

Sisällöt

 • ammatillisen peruskoulutuksen järjestelmä
 • ammattiosaamisen näyttöjen mahdollistaminen ja suunnittelu työpaikalla
 • työpaikan työsuojelu-, työturvallisuus- ja ammattialan säädösten huomioiminen perehdytyksessä
 • opiskelijan osaamisen arviointi ammattiosaamisen näytössä
 • erityistä tukea tarvitsevien sekä eri kieli- ja kulttuuriryhmiä edustavien tutkinnon suorittajien huomioon ottaminen
 • tutkinnon osien arvioinnin kohteet ja kriteerit.

Tutkintotilaisuuksien arvioijana toimiminen (näyttötutkinnot)

Sisällöt

 • näyttötutkintojärjestelmä ja jatko-opintomahdollisuudet
 • henkilökohtaistaminen näyttötutkinnoissa
 • erityistä tukea tarvitsevien sekä eri kieli- ja kulttuuriryhmiä edustavien tutkinnon suorittajien huomioon ottaminen
 • tutkintotilaisuusprosessi
 • arvioijien roolit ja esteellisyys
 • osaamisen/ammattitaidon arviointi työpaikalla
 • kolmikantainen arviointi tutkintotilaisuuksissa
 • dokumentointi
 • tutkinnon osien arvioinnin kohteet ja kriteerit.

Kustannukset

Koulutus on osallistujalle maksuton. Työnantaja vastaa koulutukseen käytetyn työajan palkkauksesta sekä mahdollisista matka- ja majoituskustannuksista. Seurakuntaopisto tarjoaa lähiopetuspäivinä osallistujille kahvin.

Ilmoittautuminen

Ilmoittaudu koulutukseen viimeistään kaksi viikkoa ennen lähiopetuspäivää sähköisellä lomakkeella. Koulutuksesta lähetetään ilmoittautuneille kutsu, ennakkotehtävä ja koulutuspäivän ohjelma.

Tilauskoulutusta

Suunnittelemme ja toteutamme koulutuksen yhteistyössä työyhteisöjen kanssa. Koulutuksen sisällöt räätälöidään tilaajien koulutustarpeiden perusteeella.

Lisätietoja koulutuksesta

Leena Berntsson, kehittämiskoordinaattori, p. 0400 342 296, leena.berntsson@seurakuntaopisto.fi