Työpaikkaohjaaja ja -arvioijakoulutus

Työkaluja ohjaukseen ja arviointiin lukuvuonna 2016-2017

Koulutus on tarkoitettu työntekijöille ja työnantajille, jotka toimivat työpaikkaohjaajina, ammattiosaamisen näyttöjen tai tutkintotilaisuuksien arvioijana

 • sosiaali- ja terveysalan, nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen tai lapsi- ja perhetyön perustutkinnoissa
 • suntion ammattitutkinnossa
 • koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen ammattitutkinnossa.

Tavoitteet

 • antaa valmiuksia toimia työssäoppimisen ohjaajana ja ammattiosaamisen näyttöjen sekä tutkintotilaisuuksien arvioijana
 • edistää työpaikalla tapahtuvan oppimisen toteuttamista ja ohjauskäytäntöjen kehittymistä
 • kehittää ammattitaidon arviointia työpaikalla.

Toteutus

Lukuvuoden 2016-2017 aikana järjestetään teemoittain kolme erilaista koulutuspäivää. Koulutus toteutetaan lähi- ja etäopiskeluna. Koulutusohjelma koostuu kolmesta lähipäivästä ja etätehtävistä. Koulutuskokonaisuus perustuu Opetushallituksen Työpaikkaohjaajien koulutukseen 3 ov. Myös yksittäisiin koulutuspäiviin voi osallistua. Kukin lähipäivä muodostaa oman kokonaisuuden ja siitä saa todistuksen.

Työpaikalla tapahtuvan oppimisen ohjaaminen ja arviointi

Pieksämäen kampuksella tiistaina 1.11.2016 klo 9-15

Sisällöt

 • ammatillisen koulutuksen rakenne ja järjestämismuodot
 • työpaikalla järjestettävän koulutuksen suunnittelu, sopimukset, määräykset, ohjeet ja suositukset sekä oman alan tutkinnon perusteet
 • työpaikalla tapahtuvaa opiskelua ohjaavat dokumentit, henkilökohtaiset suunnitelmat
 • erilaisten oppijoiden tarpeiden huomioiminen
 • opiskelijan perehdyttäminen
 • 0piskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi.

Työpaikkaohjaaja ammattiosaamisen näyttöjen arvioijana (ammatillinen peruskoulutus)

Pieksämäen kampuksella torstaina 19.1.2017 klo 9-15

Sisällöt

 • ammatillisen peruskoulutuksen järjestelmä
 • ammattiosaamisen näyttöjen mahdollistaminen ja suunnittelu työpaikalla
 • työpaikan työsuojelu-, työturvallisuus- ja ammattialan säädösten huomioiminen perehdytyksessä
 • opiskelijan osaamisen arviointi ammattiosaamisen näytössä
 • erityistä tukea tarvitsevien sekä eri kieli- ja kulttuuriryhmiä edustavien tutkinnon suorittajien huomioon ottaminen
 • tutkinnon osien arvioinnin kohteet ja kriteerit.

Tutkintotilaisuuksien arvioijana toimiminen (näyttötutkinnot)

Järvenpään kampuksella torstaina 17.11.2016 klo 9-15
Järvenpään kampuksella torstaina 16.2.2017 klo 9-15
Pieksämäen kampuksella torstaina 30.3.2017 klo 9-15

Sisällöt

 • näyttötutkintojärjestelmä ja jatko-opintomahdollisuudet
 • henkilökohtaistaminen näyttötutkinnoissa
 • erityistä tukea tarvitsevien sekä eri kieli- ja kulttuuriryhmiä edustavien tutkinnon suorittajien huomioon ottaminen
 • tutkintotilaisuusprosessi
 • arvioijien roolit ja esteellisyys
 • osaamisen/ammattitaidon arviointi työpaikalla
 • kolmikantainen arviointi tutkintotilaisuuksissa
 • dokumentointi
 • tutkinnon osien arvioinnin kohteet ja kriteerit.

Kustannukset

Koulutus on osallistujalle maksuton. Työnantaja vastaa koulutukseen käytetyn työajan palkkauksesta sekä mahdollisista matka- ja majoituskustannuksista. Seurakuntaopisto tarjoaa lähiopetuspäivinä osallistujille kahvin.

Ilmoittautuminen

Ilmoittaudu koulutukseen viimeistään kaksi viikkoa ennen lähiopetuspäivää sähköisellä lomakkeella. Koulutuksesta lähetetään ilmoittautuneille kutsu, ennakkotehtävä ja koulutuspäivän ohjelma.

Tilauskoulutusta

Suunnittelemme ja toteutamme koulutuksen yhteistyössä työyhteisöjen kanssa. Koulutuksen sisällöt räätälöidään tilaajien koulutustarpeiden perusteeella.

Lisätietoja

Koulutuksesta:
Leena Berntsson, kehittämiskoordinaattori, p. 0400 342 296, leena.berntsson@seurakuntaopisto.fi

Ilmoittautumisesta Järvenpään kampuksen koulutuksiin:
koulutussihteeri, p. 044 358 9040, koulutukset@seurakuntaopisto.fi

Ilmoittautumisesta Pieksämäen kampuksen koulutuksiin:
opintosihteeri, p. 040 350 9150, opintotoimisto.pieksamaki@seurakuntaopisto.fi

Tulosta esite Järvenpään koulutuksesta tai Pieksämäen koulutuksesta